Pages

Saturday, January 12, 2013

My new book in the horizon: THE BRILLIANT GEYSER

The new book I'm writing will be called THE BRILLIANT GEYSER (keys to achieving continuous ecstasy). It will be a book about the theoretical and practical aspects of Eugnosia, the Gnosis of Ecstasy.

An excerpt from the book concerning the significance of ecstasy:

"The ecstasy should be practiced every day, every hour, every moment. One need to expand it and deepen it continuously. Ecstasy is actually the true embodiment of gnosis, its final and complete manifestation in the corporal, physical. Now we talk about something that is the biggest mystery of gnosis. True gnosis is never devoid of pleasure. It comes along with a transcendental state of being, which is perceived as a totally altered state, as a total, quantum leap of the whole being. We experience it as if we were suddenly thrown out into a free space. There is a feeling of weightlessness and mild shudder, as if we shudder all through the whole body, the spine and limbs. The whole of our being is trembling and pulsating, and the enthusiasm that we experience is something that is the most wonderful and the most magnificent thing. It is the merging of all emotions in a unique hyper-emotion, which surpass our ordinariness and makes us completely free of the influences of the environment."

Nova knjiga u nastajanju: Adam Alteon: BLISTAVI GEJZIR

Nova knjiga koju pišem zvaće se BLISTAVI GEJZIR (ključevi za ostvarivanje kontinuirane ekstaze). To će biti knjiga o teorijskim i praktičnim aspektima eugnozije, gnoze ekstaze.

Deo iz knjige o ekstazi:

"Ekstazu treba vežbati, svakog dana, svakog sata, svakog trenutka. Treba je širiti i produbljivati. Istinska ekstaza je zapravo otelotvorenje gnoze, njena konačna i potpuna manifestacija u telesnom, fizičkom. Sada govorimo o nečem što je najveća misterija gnoze. Istinska gnoza nikada nije lišena zadovoljstva. Ona dolazi zajedno sa jednim transcendentalnim stanjem bića, koje se percipira kao totalno izmenjeno stanje, kao totalni, kvantni skok celokupnog bića. Mi to doživljavamo kao da smo odjednom izbačeni u slobodan prostor kosmosa. Osećaj lebdenja i blage jeze, kao da nam trnci prolaze kroz čitavo telo, duž kičme i udova. Čitavo naše biće treperi i pulsira, i zanos koji doživljavamo je nešto najdivnije i najveličanstvenije. To je stapanje svih emocija u jedinstvenu hiperemociju, koja prevazilazi našu običnost i čini nas potpuno oslobođenim okruženja.

Ekstaza o kojoj govorimo je stanje, a ne događaj ili proces. Mi se uznosimo svakog sekunda, svakog delića sekunda, i naš zanos je veličanstveno istrajan i nepromenljiv, bez obzira na hir ili vrludanja, skretanja, izmene događaja, proticanje vremena, uticaje ljudi. Istinska ekstaza, o kojoj govorimo, ne prestaje ni jednog jedinog trena, ona se oplođava i oblagorođuje svakim predmetom, svakim događajem, svakim kontaktom, dodirom, rečju, pogledom, bivajući sve obuhvatnija i šira, poput okeana koji obujmljuje svojim vodenim telom svako biće i svaki predmet koji se nađe u njemu, prožimajući ga, zapljuskujući, noseći."

Tuesday, January 1, 2013

HAPPY NEW YEAR 2013

TO ALL MY DEAR FRIENDS AND ACQUAINTANCES, IN THIS NEW YEAR 2013 I WISH YOU TO BE ALL AS YOU ARE, DESPITE OF THE PERILS AND DANGERS THAT MAY COME, AND LET EVERY SINGLE ACT OF YOURS BE THE GENUINE ONE, AS YOU ARE THE STAR AND THE CORE OF THE UNIVERSE, SO

LET YOU DO WHAT THOU WILT!