Pages

Saturday, June 19, 2010

SVETLO U ČOVEKU

S radošću vas obaveštavam da je knjiga Svetlo u Čoveku izašla iz štampe.
Izdavač je Liber, Beograd.
Knjiga je štampana u 93 primeraka i 197 strana.
Ovo je prva knjiga koja objašnjava teorijske osnove telemitske duhovne doktrine Eugnozije. Eugnozija je mistička i fundamentalno humanistička filosofija koja Boga i Istinu traži u čoveku, i koja se fokusira na direktno iskustvo gnoze, radost življenja i usklađenost u reči i delu, na svim nivoima.

Predgovor:

Čini što ti je volja neka bude sav zakon,


Doba u kojem živimo jeste doba sveopšte degradacije i izopačenja. Moć u svojim različitim oblicima i varijacijama opsela je i zloupotrebila čoveka. Poslovna lukavstva i zaslepljenost profitom i sebičnim interesima doveli su do globalne finansijske i ekonomske krize, politika ucenjivanja, embarga i „pametnih“ ratova, razni vidovi fundamentalizma, kriminal i terorizam, lobiranje, licemerje i farsa velikih religija, marketinške laži i trikovi ubeđivanja potrošača, mahinacije i pronevere u svetu sporta i zabave, uticaj medija i žute štampe, raširenost mita i korupcije, bujanje raznih vidova „mafija“: narko, naftaške, duvanske, građevinske, fudbalske, obrazovne, medicinske i drugih, – nijedna oblast nije ostala pošteđena.

Nama je opet neophodna revolucija. Ali, to je sasvim drugačija revolucija od onih koje poznajemo. Ona nije nalik na Francusku revoluciju 1789., Oktobarsku revoluciju 1917. ili Kulturnu revoluciju 1966. To je revolucija koja treba da pođe iznutra, i da ponikne iz srca svakog pojedinca, koja treba da stvori drugačiji pogled na svet, drugačiju – pobedničku filosofiju. To je revolucija koja će značiti ponovno slavljenje izvornih ludskih vrednosti, obnovu izvornog humanizma.

Mora se stvoriti drugačija stvarnost, sa novim okolnostima i zakonima, novim vrednostima koje će zameniti ovaj mulj i otpatke nakaradnih kvazi-vrednosti civilizacije globalizacije. Ova i ovakva civilizacija će nestati u dimu i isparenjima raspadanja. Ona će iščeznuti u apokalipsi koju je sama prizvala. Vizija kraja, apokalipsa, istinita je samo ako se odnosi na kraj ovakvog šizoidnog, narcisoidnog i licemernog pogleda na svet. On kao takav treba da završi svoju vladavinu.

Šta je naše nasleđe? Šta je naša tradicija? Mi nasleđujemo dela mnogih lučonoša prošlosti, koji su se borili za duhovno oslobođenje čoveka, za zbacivanje jarma iluzije pod kojim grca običan narod, za istinu, slobodu i svetlost.

Mi, revolucionari duha, ne želimo da budemo saučesnici tog civilizacijskog samoubistva. Jedna forma, jedan pogled na svet, osuđen je na neuspeh, i zato nam je neophodan novi pogled na svet, jedna radikalno nova filosofija, na potpuno drugačijim vrednostima i paradigmama. To treba da bude filosofija vraćanja izgubljenog poverenja u Čoveka, povratka njegove slave i veličanstvene pozicije koju zauzima u univerzumu. To je koncepcija koja predstavlja Čoveka onakvim kakav jeste, Čoveka koji traga: za smislom, za Bogom, za razumevanjem samog sebe. Ali, to nije filosofija humanizma (njegovog racionalnog ili sekularnog vida) koja ograničava Čovekove sposobnosti, svodeći ih na razum i njegovo kraljevstvo, već filosofija koja uzdiže integralnog Čoveka, koja slavi njegov razvoj i samoprevazilaženje, razum jednako kao i transcendenciju razuma, sintetišući njegove sposobnosti i svojstva u čistom sjaju prosvetljene svesti. To je umeće i učenje integralnog, holističkog i prosvetljenog pristupa Čoveku i ljudskosti – filosofija fundamentalnog humanizma.

Ljubav je zakon, ljubav u skladu s voljom.

Novi Sad, jesen 2009.-proleće 2010. god.Sadržaj knjige:


Predgovor................................................................ .. 7

Uvod......................................................................... .. 9

Prvi deo: Razotkrivanje Čoveka........................... 14

Fundamentalna jednačina................................. 11

Dvojstvo ili polarnost.......................................... 13

Čovek i/ili Bog.................................................... 20

Pentagram – simbol Čoveka............................... 27

Povratak Svetlu................................................... 30

Kratak uvod u život i delo Alistera Kroulija..... 33

Telema i Magika.................................................. 39

Koncept Istinske Volje......................................... 49

Eugnozija: Igra i čista Volja................................ 53

Put individuacije i odnos Ja-Sopstvo.................. 61

Knjiga Zakona – izvor Teleme............................ 67

Aiwass i kontakti sa višim inteligencijama........ 77

Priroda otkrića i problem otkrivača (rešenje

Knjige Zakona).................................................... 88

Prosvetljenje i dinamika duhovnog preobražaja... 96

Khabs je u Khu, a ne Khu u Khabsu................ 103

Drugi deo: Zvezda u Zmiji (Astrum in Serpente) 109

Treći deo: Knjiga Ključeva (Liber Clavum)....... 145

Prilozi..................................................................... 171

Prilog 1: Telemitski model Drveta Života......... 172

Prilog 2: Razvoj Khabsa i Khua na Drvetu

Života (revidirani model).................................. 173

Prilog 3: Liber Solutionis................................... 174

Prilog 4: Izabrani spisi....................................... 180

Prva poslanica Telemitima................................ 180

Druga poslanica Telemitima............................. 184

Zagonetka tišine................................................ 186

Reč i Tišina......................................................... 188

Korišćena literatura.............................................. 189

O autoru................................................................. 191Težnja, Radost, Volja, Ljubav, Svetlost, Istina!

Alteon