Pages

Friday, March 19, 2010

SREĆNA NOVA GODINA

Svim Telemitima želim srećnu novu godinu!

Ali vi, o moji ljudi, ustanite i probudite se
Za čistu volju, neoslabljenu svrhom, oslobođenu strasti za rezultatom, svaki je put savršen.
Ali prevaziđi! prevaziđi!

Telemitska Nova Godina i o Prolećnom Ekvinoksu

Telemitska Nova godina pada na prolećnu ravnodnevnicu - ekvinocijum ili ekvinoks, što je otprilike oko 20. marta. Telemiti su samo prihvatili pagansko obeležavanje početka proleća kao početka godine, što je tradicija koja je stara hljadama godina i slavila se vekovima pre pojave Hrista i kasnije hrišćanstva.
Slavljenje početka proleća kao početka godine je prirodno. To je tačka kada su dan i noć po prvi put izjednačeni po svojoj dužini, dakle dolaze u ravnotežu. To je tačka preokreta, jer od tada nadalje, tj. do tačke letnje dugodnevnice (solsticijuma), oko 20. juna, dan preteženad noći, odnosno sve je duži. Ekvinoks ima i svoj simbolizam. To je tačka u kojoj je došlo do uspostavljanja ravnoteže između principa Svetla i Tame, Janga i Jina, Sunca i Meseca. Od te tačke nadalje, Svetlo odnosi prevagu nad Tamom i ono sve više jača i širi se, a suprotan princip - Tama, postaje sve manji i slabiji.
U toku godine ima 4 takve tačke prekretnice. To su:
  • Prolećni Ekvinoks (oko 20, marta) - dan i noć izjednačeni.
  • Letnji Solsticijum (oko 20. juna) - dan najduži, noć najkraća.
  • Jesenji Ekvinoks (oko 20. septembra) - dan i noć izjednačeni.
  • Zimski Solsticij (oko 20. decembra) - dan najkraći, noć najduža.
Tako se odigrava godišnji ciklus smene dana i noći - Sunca i Meseca. Ova cikličnost je odraz univerzalne cikličnosti u prirodi.