Pages

Sunday, June 22, 2014

Put tantreNijedna duhovnost, pa tako i tantra, ne može se preneti na posredan način. Uvek sam za direktan kontakt i direktno iskustvo, razmenu između dva bića. Neko ko ima iskustva i prakse u stanju je da razume tekst i da obogati svoja saznanja novim, a neko ko nema nikakva ili nedovoljna iskustva teško da to može razumeti. Tantra je put kao i svaki drugi put, nekom odgovara a nekom ne. Ali je to put prihvatanja i tu se ide kroz prihvatanje naše prirode, i naše seksualne energije, put koji prihvata, priznaje i slavi polaritete, i put spajanja, sjedinjenja. To nije put odricanja, što se najčešće pretvori u licemerje i samolaganje, samozavaravanje, gde se svi drže tog puta odricanja samo na rečima a potajno izvode svakojake perverzije. U tantri je sve prihvatljivo što je stvar dogovora, saglasnosti među partnerima. Najzad, tantra se ne svodi samo na seks. Onda to nije tantra nego obično seksualno pražnjenje. Tantra je prepuna zamki. POgrešno je mišljenje da je tantra samo obično seksualno iživljavanje ili tome slično. Istinski tantrici imaju duge periode apstinecije, i oni ne stupaju sa svakim na koga naiđu u seksualni odnos. Tantrička seksualnost je umetnički, ritualni odnos. Takođe je pogrešno mišljenje da se mi identifikujemo sa muškarcemn ili ženom. MI to već jesmo. Tantra je samo priznavanje proste činjenice da je naše fizičko telo muško ili žensko, zavisno od sekundarnih seksualnih karakteristika. To je put koji kreće od priznavanja naše polarnosti i ide ka prevazilaženju te polarnosti i prevazilaženju svih granica i svih ograničenja i barijera kroz ekstazu. Ekstaza je stanje koje sagoreva sve nečistoće i tu nema dualnosti. Nema razlike između mene i parnerke ili partnera i partnerke. To je zato potpuno prirodan put. Prvo moramo da prihvatimo sebe takve kakvi jesmo pa onda da idemo ka obožavanju, sjedinjavanju i totalnom prevazilaženju. Od DVA ka JEDNOm, a od JEDNOG u NIŠTA. U Ništa kao nadsvest, božansku apsolutnu svest, u stanje šunjate. To je stanje koje odgovara stanju Ain po hebrejskoj kabali. Za tantrika je telo božanska kreacija. On obožava telo kao inkarnaciju Boga ili Boginje. Moguće je obožavanje tela partnera bez direktnog seksuslnog kontakta i moguće je doživljavati ekstazu samo dodirima, suptilnim masažama određenih delova tela ili samo razmenom pogleda. Tantra je kao beskrajno produžena zaljubljenost. Kada smo zaljubljeni, mi onda čisto volimo, bez ostatka, potpuno, volimo svim svojim srcem. Tantru je nemoguće doživeti na nivou nižem od anahate - srčane čakre. Za potpun tantrički doživljaj neophodno je otvoriti i više čakre, višudi i ađna čakru, i konačno, sahasraru. Posebno je ađna bitna i bindu, osma čakra.
Na određenom nivou ili kada to osetimo, seks kao takav nije ni neophodan. Nije neophodan ni fizički kontakt sa drugim ljudskim bićem. Mi bivamo sposobni da stalno održavamo stanje ekstatičnosti i jedinstva sa svim što se oko nas nalazi, sa svim sa čim se srećemo, i to stanje ekstatične, nepodeljene svesti je konstantno. Isto tako postoje grane tantre koje ne zahtevaju direktan fizički kontakt i seksualni odnos.
Tantra je transcendencija identifikacije, odnosno prevazilaženje polarnosti kroz prihvatanje, ljubav i sjedinjavanje, nakon čega se postiže stanje slobode, odnosno Neuma, bezželjnosti, Aposoluta, šunjate, Aina, itd.