Pages

Wednesday, May 26, 2010

Telema kao fundamentalni humanizam i Bog

Telema se može razumeti kao fundamentalni humanizam, onaj koji je za čoveka pre svega, a ne za Boga ili bogove kojima se klanjamo ili ih se bojimo.
Priča o Adamu i Evi je metafora o roditeljima i deci. Adam i Eva su poput nevine dece, željna igre, nestašna. Bogovi (ne Bog, jer u Starom Zavetu stoji: Elohim, što bi se prevelo kao: bogovi) su u stvari roditelji. Kada Bog (ovi) kori/e prvog muškarca i prvu ženu, što su prekršili pravilo u raju, to podseća na roditeljski ukor. Na kraju, kažnjavanje neposlušnih prvih ljudi takođe liči na kažnjavanje neposlušne dece.
Suviše je ljudskosti u toj priči da bismo istinski poverovali u nju.
Ličan, intiman odnos Boga (ova) i ljudi u raju ukazuje na ljudsko poreklo priče.
Gde je raj? Gde se nalazi? Da li je to neko određeno mesto na zemlji ili negde drugde, u vasioni?
Čovek je uvek, u svim civlizacijama, izmišljao priče o bogovima kako bi se na taj način obratio ljudima.
Postoji neprestana evolucija shvatanja Boga - Bogova, od praistorije do danas. Na hiljade različitih verzija Boga konkuriše u svetu. Svaka od tih zasebnih verzija (ili gotovo svaka) tvrdi za sebe da je jedina istinita. Koja od tih različitih verzija je istinita? Svaki čovek može da bira onu koja mu je najbliža.
To je samo evolucija čovekovog shvatanja sebe. Bog je uvek odraz onog Najvišeg u Čoveku.
Religije, uopšte, koriste čovekovu težnju za Najvišim kako bi ljudima predstavili svoju verziju shvatanja Boga i time ih uvukli u svoju mrežu. Religije se na taj način pojavljuju kao organizovani način komunikacije sa Bogom. Sveštenstvo ili kler Crkve se nameće ljudima kao neophodna spona sa Bogom, kao način komuniciranja s Bogom. Sveštenstva različitih crkava i organizacija se međusobno bore za čoveka. Religije su međusobno isključive. Svaka od njih žestoko brani svoju verziju Boga.
Gde je tu zaista Bog?

Telema tvrdi da takvo posredništvo između čoveka i Boga nije potrebno. Čovek može potpuno samostalno i direktno da ostvari komunikaciju s Bogom.
Jer, Bog je u Čoveku. Uvek prisutan. Treba ga samo pronaći.