Pages

Wednesday, April 10, 2013

O eugnozijskom ritualu Invocatio

93!
Ritual Invocatio, temeljni ritual eugnozije, kada se radi pravilno, ima moć da u vama upali vatru ekstaze. Ovaj ritual inicira istinsku mikrorevoluciju u svesti praktičara. Za razliku od većine telemitskih ritala, koji tek površno dotiču komunikaciju praktičara sa sviojim S.A.Č.-om, Invocatio pogađa direktno u središte. Praktičar - eugnozist doživljava šok direktnog suočenja sa svojim Anđelom. Dizajniran kao sinteza formula, stavova, znakova, pokreta i asana, ovaj ritual plete suptilnu mrežu nove infrastrukture u magičkom telu eugnoziste, razvijajući njegovu samosvest i budeći skrivene snage u njemu, snage koje ga čine Natčovekom.
Invocatio je potpuno nova dimenzija rituala. U odnosu na "klasične" telemitske rituale - Ritual Pentagrama, Heksagrama, Liber V, Reguli i druge, Invocatio deluje kao nuklearna bomba.

No comments: